Trang chủ Ấn phẩm Thanh Sơn Thủy Huấn Mông Tam Tự Kinh Diễn Ca

Huấn Mông Tam Tự Kinh Diễn Ca - tạm hết hàng

Dịch giả Thanh Sơn Thủy

Kích thước 14.5 x 21 cm

Số trang 112 trang

Năm xuất bản 1963

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Cổ Học Tùng Thư
Đơn giá

   Tựa sách "Huấn Mông tam tự kinh diễn ca" có nghĩa là "sách mỗi câu ba chữ để dạy trẻ con bằng văn vần", nội dung gồm những bài học thông thường dễ hiểu, mỗi câu gồm ba chữ, các chữ phần nhiều là ít nét và dễ nhớ.

   Nội dung sách gồm 3 phần chính:

  1. Phiên âm dịch nghĩa từng chữ
  2. Giải nghĩa từng câu
  3. Dịch ra văn vần từng bài

   Mặc dù quyển sách "Tam tự kinh" chỉ là quyển sách của trẻ con ngày xưa nhưng trong đó bao hàm nhiều điều thích hợp, nhiều điều cần thiết cho nền luân lý cổ truyền và hiện tại như: tình cha con, đạo vợ chồng, nghĩa anh em, lòng bạn bè...Biết bao nhiêu những lời vàng thước ngọc làm sao có thể bỏ quên được.