Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Khái luận lịch sử Phật giáo Ấn Độ

Khái luận lịch sử Phật giáo Ấn Độ

Hán dịch Thích Đạt Hòa

Dịch giả Thích Hạnh Bình

Kích thước 14 x 20.5 cm

Số trang 226 trang

Năm xuất bản 2013

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

 

Nhà xuất bản Phương Đông
Đơn giá