Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Khánh Anh Văn Sao (tái bản năm 2017)

Khánh Anh Văn Sao (tái bản năm 2017)

Tác giả Thích Khánh Anh

Số lượng Đủ bộ 3 quyển

Năm xuất bản 2017

Hình thức bìa Bìa cứng

Kích thước 14.8 x 20.8 cm

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá

Trọn bộ "Khánh Anh Văn Sao" gồm có 3 tập:

Tập thứ nhứt: Kỷ niệm

1. Lời huấn cách của Tổ Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư

2. Ảnh của Tam Thế Phật

3. Ảnh của Pháp Sư Trí Tịnh, trường Liên Hải, Saigon

4. Ảnh của hội truyền giáo tại Giác Nguyên và bài phúc đáp

5. Ảnh Pháp Sư Thiện Hòa, trường Từ Nghiêm và thư cảm tưởng

6. Ảnh Pháp Sư Thiện Hoa và hai lớp học kinh, quốc ngữ tại trường Phật Quang tự, Trà Ôn, Cần Thơ

7. Ảnh Bà Hai Ngó và Ni học chúng, trường tại Giác Hoa tự ở Cai Lậy, Sóc Trăng tỉnh.

8. Ảnh các Sư Cụ họp khai giảng Thích Học Đường của hội L.X.P.H và Học Tăng

9. Ảnh Thích Học Đường, tỉnh Trà Vinh

10. Ảnh Pháp Sư Thái Không, Pháp Sư Hiển Thụy tỉnh Bến Tre

11. Ảnh Sư Cụ Thập Tháp và các Sư Cụ Xuân Kinh cùng cả Học Tăng của trường Phật học Huế

12. Ảnh Sư Cụ Phước Trường và Thích Nữ học sanh trường Phật Bảo Ni, Cai Lậy, Mỹ Tho

13. Ảnh Pháp Sư Hoàn Phước và Ni học chúng tại trường Bảo An, Cần Thơ

14. Ảnh Cậu Sáu Nhỏ Bà Chiểu, Hòa thượng Chủ Hương, Rạch Miễu, Ni Thiền Đường học chúng, tân hương lược sử

15. Ảnh Chùa Long Hòa - Ni học đường, Hùng Hòa, Tiểu Cần

16. Ảnh Sư Cụ Chùa Giác Hải ở Chợ Lớn

17. Ảnh Sư Cụ chùa Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho

18. Ảnh Cụ Tổ Sư Khánh Hòa, chủ nhiệm Phật học thư xã. Biểu đồ tam giới, biểu tam thập thất trợ đạo phẩm

19. Ảnh và lược sử Hòa thượng đại đức Phi Lai, Châu Đốc

20. Ảnh chùa sắc tứ Tân Hòa tự, Cái Tầu Hạ, tỉnh Vĩnh Long

21. Ảnh giáo thọ Thiện Đạo, học chúng, Thiên Phước tự Trà Ôn

22. Ảnh họp đồng khai giảng học kinh, học quốc ngữ đều ở tại trường Phước Hậu tự, gần Trà Ôn

23. Ảnh Đức Hòa Thượng Chân Niệm, Trùng Khánh, Phan Lang và các Sư Cụ đồng ở trường học chùa Giác Hoa

24. Ba cái hình của ngã tướng hữu vi: sanh, trụ, dị...

25. Ảnh và Tháp của đức Hòa Thượng tiền bối, Phước Hậu tự.

26. Ảnh của Đức Bà Bảy Diệu Tịnh và Bà Hai Diệu Lý

27. Ảnh của đức Nghiêm Thân, làng Thi phổ nhị, tỉnh Quảng Ngãi

28. Ảnh của tác giả ngồi chép sách Khánh Anh văn sao

29. Ảnh và lược sử của Lưu Thị Yến, Như Xuân Huyền

30. Bài tiết nghĩa của hai đức Bà chùa Minh Tịnh, Quy Nhơn

31. Bài cảnh tượng phản nhau giữa 4 bức đức Hòa Thượng Quảng Ngãi

32. Bản địa đồ và điều đặc biệt của Thầy chùa Quảng Ngãi

Tập thứ hai: Trích dịch

1. Ngũ gia tông phái ký

Biểu ngũ gia tông phái

Biểu chi phái ngũ gia thất tông

2. Phật Tổ chánh truyền nhứt chi

A) Trung Thiên

B) Trung Hoa

C) Trung Việt

Điệp quy y, phái thuế độ, điệp giải đàn, phú pháp từ

3. Các Thánh A La Hán hộ pháp Phật Thích Ca

4. Chư Thiện Thần hộ giá

5. Ác quỉ úy giái

6. Trời qui y Tam Bảo

7. Tiên qui y Hòa Thượng

8. Thần qui y Hòa Thượng

9. Quan Đế qui y Hòa Thượng

10. Đông nhạc đế qui y Hòa Thượng

11. Tinh qui y Hòa Thượng

12. Yêu qui y Hòa Thượng

13. Người sang niệm Phật vãng sanh

14. Người hèn niệm Phật hết bịnh, vãng sanh

15. Người cùi niệm Phật hết bịnh, sanh tay lại, vãng sanh

16. Người lác niệm Phật hết bịnh, vãng sanh

17. Người cúm niệm Phật hết bịnh, đi tu

18. Người ác niệm Phật hết tội, được vãng sanh

Tập thứ ba: Giảng diễn


1. Bài giảng qui giải

2. Bài giảng thánh phàm sanh tử khác nhau

3. Bài giảng luân hồi, pháp luân, bửu phiệt

4. Bài giảng lục đạo vô thần

(Trích dẫn trong bài DUNG LƯỢNG SÁCH NẦY của tác giả)