Kinh khóa hư

Tác giả Trần Nhân Tôn Hoàng Đế

Biên tập Thiều Chửu

Kích thước 14 x 20 cm

Số lượng 2 tập

Năm xuất bản 1934

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Nhà In Hòa Ký
Đơn giá