Kiến văn lục

Tác giả Võ Nguyên Hanh

Dịch giả Đàm Duy Tạo

Kích thước 14x20 cm

Số trang 96 trang

Năm xuất bản 1969

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Trung tâm Học liệu
Đơn giá

"1. Quyển Kiến văn lục bằng chữ Hán này chia ra làm 2 quyển, quyển nhất có 13 mục, quyển nhì có 22 mục, mỗi mục biên chép mỗi việc (dịch giả đã kê trong bản quốc văn). Văn pháp phô diễn lưu lợi xác thực, không phù hoa, không gian sáp, chính là một tay viết văn sành sỏi rất đáng kính phục.
2. Nói về tác giả 2 quyển sách này, thấy ở trang đầu chép rằng: Lan Trì Ngư giả Võ Nguyên Hanh tập biên, nghĩa là Võ Nguyên Hanh hiệu Lan Trì Ngư giả biên chép. Chúng tôi khảo cứu trong sách Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập quyển thứ 20, thấy có ông Võ Trinh, tự Duy Châu, hiệu là Lai Sơn, lại hiệu là Lan Trì Ngư giả, người huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, 17 tuổi thi đậu Hương - tiến triều Lê, có làm quan triều Lê Chiêu Thống và triều Nguyễn Gia Long, có làm ra tập Kiến Văn Lục và tập Yên sứ tập Thơ Cung Oán. Vậy thì Võ Nguyên Hanh tức là liệt danh của Võ Trinh, mà Võ Trinh tức là tác giả tập sách này.
3. Sách này cộng 35 mục tựu trung đại lược nói về truyện quỷ thần quái mộng như những truyện dốc Lôi Thủ, Thần Cần hải, Tiên Hải Đảo, tiên ăn mày, v.v. Nói về thú vật có tánh tình như những truyện: Con hổ có nghĩa, con hổ có nhân, con cá thần, con rắn thần v.v. Nói về nhân vật biến hóa như những truyện: Chết đi sống lại, chết chôn dưới mồ còn đẻ con trai, đàn bà hóa đàn ông v.v. Ngoài ra, có những truyện thế gian thường nghe, thường thấy, như truyện liệt phụ ở Cổ Trân, tiết phụ ở Thạch Thán, truyện Nguyễn Trật, truyện tương sĩ v.v.
Sách này tác giả đã có công sưu tầm biên chép để cho thêm rộng sự kiến văn cho người đời, đại loại cũng như sách "Lĩnh Nam trích quái" và sách "Truyền kỳ mạn lục" vậy."

Trích Lời giới thiệu của Nguyễn Tạo (Chuyên viên Hán học-Nha Văn hóa, Bộ Giáo dục).