Trang chủ Ấn phẩm Huệ Quang Tùng Thư Kinh A Di Đà Phạn - Việt

Kinh A Di Đà Phạn - Việt

Dịch và chú giải Lê Tự Hỷ

Kích thước 15.5 x 23 cm

Số trang 196 trang

Năm xuất bản 2020

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá