Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Kinh Hoa Nghiêm phẩm Như Lai hiện tướng

Kinh Hoa Nghiêm phẩm Như Lai hiện tướng

Tác giả Thích Hằng Trường

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 356 trang

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Tôn Giáo
Đơn giá