Trang chủ Ấn phẩm Lê Mạnh Thát Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam

Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam - Bộ 3 tập

Tác giả Lê Mạnh Thát

Số lượng Trọn bộ 3 quyển

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Năm xuất bản 1999

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM
Đơn giá

Bộ "Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam" được biên soạn từ năm 1972. Theo chúng tôi, lịch sử Phật giáo Việt Nam có thể chia làm ba thời kỳ lớn:

- Thời kỳ thứ nhất, từ khởi nguyên cho đến khi Lý Bôn xưng đế lập nên Nhà nước Vạn xuân.

- Thời kỳ thứ hai, bắt đầu từ lúc dòng thiền Pháp Vân ra đời cho đến cuối đời Trần.

- Thời kỳ thứ ba, từ đầu đời Lê tới cận đại.

Mỗi một giai đoạn có mỗi nét đặc trưng và một quá trình phát triển tất yếu của nó.

Thời kỳ đầu này đánh dấu sự xuất hiện Phật giáo trên đất nước ta, cách thức tiếp thu tư tưởng và nhận thức Phật giáo của nhân dân ta. Nó sẽ cho chúng ta thấy Phật giáo đối với dân tộc ta là gì, đã có những đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước và duy trì bản sắc truyền thống văn hóa Việt Nam như thế nào. Những vấn đề này chưa được những người nghiên cứu chú ý tra cứu tra khảo đúng mức.

(Trích dẫn trong LỜI GIỚI THIỆU của Lê Mạnh Thát - Mùa Phật Đản - Phật lịch 2543 - 1999)