Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Lịch sử triết học Tây phương

Lịch sử triết học Tây phương (Bộ 2 quyển)

Tác giả Lê Tôn Nghiêm

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 260 + 816 trang

Năm xuất bản 1974 - 1975

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Bộ Văn hóa giáo dục và Thanh niên
Đơn giá

QUYỂN I: THỜI KỲ KHAI NGUYÊN TRIẾT LÝ HY-LẠP
Chương 1: Vũ trụ luận theo nguyên chất sơ bản
Chương 2: Trường phái Pythagorisme
Chương 3: Heraclite với Parmenide và trường phái Elee
Chương 4: Vũ trụ luận căn cứ trên những hành chất sơ bản
Chương 5: Trường phái ngụy luận gia
QUYỂN II: TRIẾT HỌC THỜI THƯỢNG VÀ TRUNG CỔ
PHẦN I: TRIẾT HỌC THỜI THƯỢNG CỔ
Chương I: TRIẾT HỌC HY-LẠP - PLATON VỚI TRUYỀN THỐNG
PLATON
-Tiểu sử, sáng tác
-Tri thức luận
-Học thuyết những lý tưởng hay biện chứng pháp
-Thiên nhiên hay vật lý học
-Luân lý và Chính trị học
ARISTOTE
-Tiểu sử, sáng tác
- Tri thức và khoa học
- Thiên nhiên hay Vật lý học
- Sinh vật học
-Tâm lý học
- Siêu hình học hay Đệ nhất triết học
- Luân lý và Chính trị học
Chương II: TRIẾT HỌC THƯỢNG CỔ SAU ARISTOTE
TRƯỜNG PHÁI KHOÁI CẢM
EPICURE
-Tiểu sử, sáng tác
-Tri thức luận
-Thiên nhiên học
- Luân lý học
TRƯỜNG PHÁI KHẮC KỶ
-Tiểu sử, sáng tác
-Luận lý học
-Thiên nhiên học
-Luân lý học
TRƯỜNG PHÁI HOÀI NGHI
-Hàn lâm viện trung cổ và tân thời
-Hoài nghi thuyết của Pyrrhon d'Elis
TRƯỜNG PHÁI PLATONISME MỚI
-Giai đoạn chuẩn bị cho trường phái Platonisme mới.
-Các triết gia Platoniciens mới
PLOTIN
-Tiểu sử, sáng tác
-Học thuyết Plotin
- Những triết gia trường phái Platonisme mới về cuối
PHẦN II: TRIẾT HỌC THỜI TRUNG CỔ
CHƯƠNG I: TRIẾT HỌC CÁC GIÁO PHỤ THỜI KỲ PHÔI THAI
AUGUSTIN
-Tiểu sử, sáng tác
-Học thuyết Augustin
BOECE
-Tiểu sử, sáng tác
-Tinh thần triết lý của Boece
DENYS L'AREOPAGITE
-Sáng tác
-Học thuyết Denys
CHƯƠNG II: TRIẾT HỌC KINH VIỆN - KINH VIỆN PHÔI THAI
SCOT ERIGENE
-Tiểu sử, Sáng tác
-Lý thuyết
ANSELME DE CANTORBERY
-Tiểu sử, sáng tác
-Lý thuyết
DUY DANH VỚI DUY THỰC
DUY THỰC: ROSCELIN
DUY THỰC: ST. ANSELME VÀ GUILLAUME DE CHAMPEAUX
DUY KHÁI NIỆM: PIERRE ABELARD
-Lý thuyết
TRƯỜNG PHÁI CHARTRES
TRƯỜNG PHÁI HUYỀN HỌC
KINH VIỆN HỌC CỰC THỊNH
ẢNH HƯỞNG SƠ KHỞI CỦA TRIẾT HỌC ARISTOTE
ẢNH HƯỞNG QUYẾT LIỆT CỦA TRIẾT HỌC ARISTOTE
ALBERT LE GRAND
-Tiểu sử, sáng tác
-Lý thuyết
THOMAS D'AQUIN
-Tiểu sử, sáng tác
-Lý thuyết
-Công cuộc tạo hóa
-Con người và những hành động của con người
-Luận lý học
-Tổng kết
KINH VIỆN SUY TÀN
ROGER BACON
-Lý thuyết
DUNS SCOTUS
-Tiểu sử, sáng tác
-Lý thuyết
GUILLAUME D'OCCAM
-Tiểu sử, sáng tác
-Lý thuyết
-Tri thức
-Luân lý
-Siêu hình thần học