Trang chủ Ấn phẩm Thích Quảng Đại Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ

Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ

Tác giả Ấn Thuận

Dịch giả Thích Quảng Đại

Kích thước 16 x 24 cm

Năm tái bản 2018

Số trang 580 trang

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá