Trang chủ Ấn phẩm Ngô Quang Châu Luận về tiếng Nam

Luận về tiếng Nam

Tác giả Ngô Quang Châu
Kích thước 12 x 18 cm
Số trang 100 trang
Năm xuất bản 1943
Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp
Nhà xuất bản Đời Mới
Đơn giá

Ta không đủ tiếng để dùng khi bước vào các khoa học, cái đó ai ai cũng đều nhận như vậy cả. Nhưng vì sao mà ta thiếu những tiếng ấy? Vì một lẽ rất giản dị mà ai ai cũng biết ngay. Đó là do ngày xưa ta không biết những điều mà khoa học mới cho loài người biết ít lâu nay...

Ngày nay cuộc đời mới đem lại cho ta bao nhiêu điều mà các cụ ta ngày xưa không được biết thì ta cần phải tạo ra những tiếng mới để dùng; người Tàu, người Nhật, cho chí người Pháp, người Anh, hay bất cứ người một nước nào trên trái đất này đều phải làm như vậy cả. Ta nên yên lặng mà tìm ra những tiếng mới, chẳng nên oán trách tiếng ta không giầu.

Trích chương I - Tiếng nước Nam là một tiếng dồi dào
NGÔ QUANG CHÂU