Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Luật Sa di và Sa di ni (Tập 1&2)

Luật Sa di và Sa di ni (Tập 1-2)

Dịch giả Thích Trí Quang

Kích thước 12.5 x 18.5 cm

Số trang Tập 1: 500 trang; Tập 2: 440 trang.

Năm xuất bản 1973

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Phật giáo Huế
Đơn giá