Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Lược Giải Danh Nghĩa Luật Tứ Phần

Lược Giải Danh Nghĩa Luật Tứ Phần

Việt dịch Thích Nguyên Chơn chủ biên

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 912 trang

Năm xuất bản 2016

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá