Trang chủ Ấn phẩm Vân Thanh Lược Khảo Phật Giáo Sử Việt Nam

Lược Khảo Phật Giáo Sử Việt Nam

Tác giả Vân Thanh

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 360 trang

Hình thức bìa Bìa cứng

Năm xuất bản 1964

Nhà xuất bản Phật Học Viện
Đơn giá

Quyển "Lược Khảo Phật Giáo Sử Việt Nam qua các thời đại và phát nguồn các giáo phái Phật giáo hiện đại" nội dung gồm có 15 chương:

Chương I: Phủ nhận các sư Tăng hội ...là đầu tiên đến Việt Nam

Chương II: Từ Quán Duyên đến Cảm Thành

Chương III: Phật giáo đời Đinh, Lê

Chương IV: Phật giáo đời Lý

Chương V: Phật giáo đời Trần

Chương VI: Phật giáo đời Hồ và thuộc Minh

Chương VII: Phật giáo đời Hậu Lê

Chương VIII: Phật giáo đời Năm Bắc phân tranh. Riêng về Chúa Trịnh ở Bắc Hà.

Chương IX: Phật giáo đời các Chúa Nguyễn miền nam.

Chương X: Phật giáo đời nhà Nguyễn trị vì.

Chương XI: Phật giáo thời Pháp thuộc

Chương XII: Phật giáo sau đệ nhị thế chiến 1945 - 1954

Chương XIII: Phật giáo đời nhà Ngô 1954 - 1963

Chương XIV: Phật giáo từ 1964 - 1974

Chương XV: Phát nguồn các giáo phái