Trang chủ Ấn phẩm Vân Thanh Lược Khảo Phật Giáo Sử Việt Nam

Lược Khảo Phật Giáo Sử Việt Nam

Tác giả Vân Thanh

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 360 trang

Hình thức bìa Bìa cứng

Năm xuất bản 1964

Nhà xuất bản Phật Học Viện
Đơn giá 175,000₫

Quyển "Lược Khảo Phật Giáo Sử Việt Nam qua các thời đại và phát nguồn các giáo phái Phật giáo hiện đại" nội dung gồm có 15 chương:

Chương I: Phủ nhận các sư Tăng hội ...là đầu tiên đến Việt Nam

Chương II: Từ Quán Duyên đến Cảm Thành

Chương III: Phật giáo đời Đinh, Lê

Chương IV: Phật giáo đời Lý

Chương V: Phật giáo đời Trần

Chương VI: Phật giáo đời Hồ và thuộc Minh

Chương VII: Phật giáo đời Hậu Lê

Chương VIII: Phật giáo đời Năm Bắc phân tranh. Riêng về Chúa Trịnh ở Bắc Hà.

Chương IX: Phật giáo đời các Chúa Nguyễn miền nam.

Chương X: Phật giáo đời nhà Nguyễn trị vì.

Chương XI: Phật giáo thời Pháp thuộc

Chương XII: Phật giáo sau đệ nhị thế chiến 1945 - 1954

Chương XIII: Phật giáo đời nhà Ngô 1954 - 1963

Chương XIV: Phật giáo từ 1964 - 1974

Chương XV: Phát nguồn các giáo phái