Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Một Số Tư Liệu Mới Về Bồ Tat Quảng Đức

Một Số Tư Liệu Mới Về Bồ Tát Quảng Đức

Tác giả Lê Mạnh Thát

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 336 trang

Năm xuất bản 2005

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM
Đơn giá

Bồ Tát Quảng Đức khi lên 7 tuổi thì được cha mẹ cho cậu ruột mình là thiền sư Hoằng Thâm nuôi dạy, rồi xuất gia và đặt tên đạo là Thị Thủy, tự là Hạnh Pháp và hiệu là Quảng Đức. Sau khi thọ giới Cụ túc, Bồ tát nhập thất tu hạnh đầu đà ba năm, xong thì đi hành ở vùng Vạn Ninh và giữ nhiệm vụ kiểm tăng của Chi hội Phật học Ninh Hòa. Đến năm 1943 vào Nam hành hóa, để tới năm 1963 thì phát nguyện tự thiêu.

Tập sách này chia làm bốn chương:

Chương thứ nhất là dịch và công bố toàn bộ mười bốn văn kiện liên hệ đến Bồ tát Quảng Đức.

Chương thứ hai là dịch và công bố mười văn kiện của thiền sư Như Đạt Giải Nghĩa Hoằng Thâm.

Chương thứ ba là dịch và công bố các văn kiện liên hệ đến tổ sư Chơn Hương Thiên Quang và tổ đình Linh Sơn. Tất cả các bản dịch văn kiện này được sắp xếp theo niên đại ra đời của chúng trong từng nhóm và được đánh số liên tục từ 1 đến 35.

Chương thứ tư là ghi lại một số nhận xét của chúng tôi về các văn kiện ấy, đặc biệt trong liên hệ với cuộc đời hoạt động Phật sự của Bồ tát Quảng Đức.

Cuối sách, chúng tôi thiết lập lại niên biểu chi tiết cuộc đời Bồ tát Quảng Đức cùng các sự kiện liên hệ cho tới năm 1948.

Vạn Hạnh đầu hạ năm Ất Dậu 2005

Lê Mạnh Thát

(Trích dẫn từ bài TỰA của Lê Mạnh Thát)