Ngài La Thập

Biên tập Trí Quang

Kích thước 14 x 20 cm

Số trang 444 trang

Năm xuất bản 1961

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Phật Học Viện TP
Đơn giá

Rồi độc giả sẽ thấy, Ngài La Thập thật là người đáng viết và đáng đọc. Tóm tắt thì người làm cho Phật giáo thuộc văn hệ Trung hoa có một quy mô đàng hoàng và ảnh hưởng trong tư tưởng cũng như trong thực tiễn còn mãi đến tận ngày nay là Ngài La Thập. Ngài người rất xưa (? - 412) nhưng là người không phải chỉ nên nói đã đi trước thời đại mà phải nói là người của mọi thời đại. Tư tưởng do Ngài truyền đạt là tư tưởng nguyên thủy và chánh yếu của Phật giáo thuộc văn hệ Trung hoa. Tư tưởng ấy thật là sâu rộng và trường cửu. Hình ảnh tư tưởng ấy cho đến ngày nay vẫn còn bộc lộ rõ rệt đặc chất thực tiễn và đặc chất căn bản của tư tưởng Phật giáo thuộc văn hệ Trung hoa trong đó có nước ta.

Kế đó, có phải chăng khi ta muốn làm một cuộc chỉnh lý từ hình thức đến nội dung một tư tưởng hệ, nhất là một tư tưởng hệ đã có trên 15 thế kỷ và còn tồn tại mãi thì cái việc chính yếu là phải tìm hiểu và làm sáng tỏ đặc chất thực tiễn và đặc chất căn bản của chính tư tưởng hệ ấy?. Phật giáo Việt Nam ta đúng là một bộ phận thuộc lĩnh vực tư tưởng hệ Phật giáo văn hệ Trung hoa mà nguồn gốc chính là tư tưởng do Ngài La Thập truyền đạt. Vậy thì tìm hiểu Ngài đúng là công tác có thể đặt vào phạm vi chỉnh lý Phật giáo của dân tộc được đó.

Tập sách này, một cách rất khiêm tốn, làm những việc vừa nêu lên về Ngài La Thập và ấn hành để kỷ niệm ngày thành lập Phật học viện miền Trung.

Tháng mười, PL 2505

Trí Quang