Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Nghi thức sám hối hồng danh - Lễ ngũ bách danh

Nghi thức sám hối hồng danh - Lễ ngũ bách danh

Dịch giả Thích Nguyên Chơn

Kích thước 16x24 cm

Số trang 182 trang

Năm xuất bản 2019

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá