Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Nghiên cứu về các luận sư và các tác phẩm của phái nhất thiết hữu bộ -

Nghiên cứu về các luận sư và các tác phẩm của phái nhất thiết hữu bộ - Bộ 2 quyển

Tác giả HT. Ấn Thuận

Dịch giả Thích Hạnh Bình

Kích thước 14 x 20.5 cm

Số trang 156 trang

Năm xuất bản 2020

Hình thức bìa Bìa mềm

 

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá