Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Ngữ Pháp Tiếng Phạn

Ngữ Pháp Tiếng Phạn - hết hàng

Tác giả Lê Mạnh Thát - Nguyên Giác - Như Minh

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang >300 trang

Hình thức bìa Bìa mềm

Năm xuất bản 2000

Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh
Đơn giá

Tiếng Phạn là một ngôn ngữ chính phát triển về phía đông của ngữ hệ Ấn - Âu và hình thành nên một nền văn học lớn có ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều dân tộc trên thế giới đặc biệt là các dân tộc thuộc miền Đông Nam Châu Á như: Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Nam Dương, Phù Nam, Chiêm Thành...

Tiếng Phạn xuất hiện sớm nhất cách đây trên ba ngàn năm trăm năm với những từ lần đầu tiên có mặt trong một văn bản dạy về thuật cưỡi ngựa của tiếng Hit-ti, tìm thấy tại vùng Anatolia của nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.

Đến thế kỷ chúng ta, do điều kiện giao lưu với toàn thế giới được mở rộng, việc học tập, nghiên cứu các vùng đất trước đây chịu ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Độ như Chiêm Thành, thủy Chân Lạp mà ngày nay đã trở thành một bộ phận không thể phân ly của Tổ quốc cùng với việc nghiên cứu kinh điển Phật giáo và văn học Ấn Độ, được tiến hành rộng rãi và qui mô, nên trước mắt phải có một bộ Ngữ pháp tiếng Phạn để phục vụ cho yêu cầu học tập và nghiên cứu.

Vì thế, chúng tôi cho tập hợp lại giáo tài bộ môn Phạn văn do chúng tôi giảng dạy tại đại học Vạn Hạnh trong nhiều năm sơ bộ chỉnh lý và soạn thành cuốn ngữ pháp tiếng Phạn mà quí vị đang có.

Vạn Hạnh, mùa hè 1999

Lê Mạnh Thát

(Trích dẫn từ bài TỰA của Lê Mạnh Thát)