Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Pháp Liên Pháp Hoa Quốc Ngữ Kinh

Pháp Liên Pháp Hoa Quốc Ngữ Kinh

Tác giả Lê Mạnh Thát

Số trang 416 trang

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Hình thức bìa Bìa cứng

Năm xuất bản 2006

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM
Đơn giá

Việc dịch và giải thích kinh truyện Phật giáo bằng thơ tiếng Việt còn lại không nhiều. Từ thế kỷ XIV - XV ta có bản dịch văn xuôi kinh Báo phụ mẫu an trọng của Thiền sư Viên Thái in vào khoảng những năm 1442. Rồi sang thế kỷ XVI Thọ Thiên Diễn Khánh đã diễn tích Phật Bà Quan Âm ra thơ thành tác phẩm Nam Hải Quan Âm Phật Sự Tích Ca. Tiếp đến thế kỷ thứ XVII với sự nghiệp dịch giải của Minh Châu Hương Hải (1628 - 1715) một loạt các tác phẩm kinh điển Phật giáo bằng văn xuôi tiếng Việt đã ra đời. Nhưng phải đợi đến cuối thế kỷ thứ XVII đầu thế kỷ XVIII nhiều tác phẩm kinh truyện Phật giáo bằng thơ mới xuất hiện. Chẳng hạn, ta có Nam Hải Quan Âm và Đạt Na thái tử hạnh của Chân Nguyên (1647 - 1726). Rồi Xuất gia Sa di thập giới quốc âm viết xong năm Lê Bảo Thái thứ 7 (1726) của Như Trừng, Oai nghi quốc ngữ của Như Thị và Phật quốc ký của Tính Quảng. Đến thế kỷ thứ XIX, Pháp Liên đã giải âm bản Diệu pháp liên hoa kinh do Cưu Ma La Thập dịch gọi là Pháp Hoa Quốc Ngữ kinh vào năm 1848 và in lần đầu vào năm 1856.

Đây là một bản giải âm tương đối dài với 3214 câu thơ viết bằng thể lục bát, trong đó có chen 350 câu bằng thể song thất lục bát. Pháp hoa quốc ngữ kinh do thế đáng làm đối tượng nghiên cứu cho những người quan tâm đến lịch sử tư tưởng và văn học dân tộc, đặc biệt đến loại hình văn học dịch giải. Cho nên, chúng tôi công bố bản phiên âm cùng một nghiên cứu sơ bộ của chúng tôi về Pháp hoa quốc ngữ kinh, nhằm đáp ứng một phần nào về yêu cầu tìm hiểu vừa nói. Pháp Liên và Pháp hoa quốc ngữ kinh là một thể hiện nổ lực ấy.

Mùa Phật thành đạo năm Nhâm Tuất (1982)

Lê Mạnh Thát