Trang chủ Ấn phẩm Hiển Chơn Phật Giáo Cương Yếu

Phật Giáo Cương Yếu

Dịch giả Sa môn Hiển Chơn

Kích thước 15.5 x 21 cm

Số trang 100 trang

Năm xuất bản 1961

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Vân Thanh
Đơn giá

Nội dung sách được chia làm 2 phần:

  1. Phần đầu: Lược nói các thời thuyết giáo của Đức Phật Thích Ca Thế Tôn trong bốn mươi chín năm, chia ra làm năm thời, tám giáo, năm thừa và lược nói về mười tôn chỉ của Phật giáo.
  2. Phần thứ hai: Nói về Thiền đường khai thị, phần này chuyên nói về Thiền tôn và dạy phương pháp tham thiền từ sự đến lý.

Quyển "Phật Giáo Cương Yếu" ra đời nhằm cống hiến cho quý bạn tu hành nào hâm mộ về Thiền tôn, tham thiền có tài liệu để tu tập.