Trang chủ Ấn phẩm Sách Mới Phật Giáo Vấn Đáp

Phật Giáo Vấn Đáp

Biên tập Thiện Chiếu

Kích thước 13 x 18.5 cm

Số trang 124 trang

Năm xuất bản 1932

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Khác
Đơn giá

Quyển "Phật Giáo Vấn Đáp" này lấy tài liệu trong quyển Catechisme Bouddhique của Henry S. Olcott là một quyển sách có Phật giáo hội gồm cả hai phái Nam tôn (hay Tiểu thừa) và Bắc tôn (hay Đại thừa) đều công nhận là đúng với chánh truyền của Phật và đã từng phiên dịch, ấn hành có đến hai mươi thứ tiếng rồi. Ngoài quyển sách ấy, cũng có lấy tài liệu thêm trong quyển Catechisme Bouddhique của một nhà sư Ấn Độ là Soubhadra Bhikshou và cả tài liệu trong sách Phật của Tàu nữa.

Vì vậy, "Phật Giáo Vấn Đáp" ra đời tuy không giúp được nhiều tài liệu để nghiên cứu cho Giáo hội song cũng cống hiến được một mớ thường thức cho tín đồ. Ngoài ra, có lẽ cũng giúp cho những người xưa nay không xem qua sách Phật, không đến chùa nghe giảng, có thể biết được nội dung của Phật giáo là thế nào nữa.

(Trích dẫn trong bài TỰA của Thiện Chiếu - Saigon, le 1er Avril 1932)