Trang chủ Ấn phẩm Huệ Quang Tùng Thư Phật học phổ thông

Phật học phổ thông - tái bản 2021

Tác giả Thích Thiện Hoa

Kích thước 16x24 cm

Số lượng Bộ 3 quyển

Năm tái bản 2021

Hình thức bìa Bìa cứng, có bìa áo ép kim, có hộp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá

ĐÔI LỜI THƯA CHO ẤN BẢN PHẬT HỌC PHỔ THÔNG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Thành kính đảnh lễ cố hòa thượng Thích Thiện Hoa!

Phật học phổ thông ra đời gần 70 năm, đến nay vẫn là bộ sách làm hài lòng hầu hết đối với người tham cứu học tập và vẫn chưa có bộ giáo khoa Phật học nào khả dĩ thay thế được. Điều đó, những tưởng đã là một lời giới thiệu huy hoàng cho công trình dày công của Hòa thượng Thích Thiện Hoa.

Lần tái bản này, Thư viện Huệ Quang mong muốn thực hiện được hai điều:

Về hình thức, cố gắng tô bồi cho vẻ ngoài của bộ sách một dáng dấp thật trân trọng. Bìa có áo ép kim, có tờ gác giấy mỹ thuật, có hộp đựng chung 3 tập, giấy in tốt, chữ to rõ để người lớn tuổi cũng có thể đọc dễ dàng. Ngoài ra, còn có 52 bản đặc biệt dành cho Thư viện và bạn đọc yêu sách đẹp.

Về nội dung, chúng tôi dùng bản in cuối của Hương Đạo (bản in gần với thời điểm hòa thượng Thích Thiện Hoa viên tịch nhất) xuất bản trước 1975 làm bản đáy, các bản in sau mang tính chất tham khảo. Thư viện chủ trương tôn trọng bản gốc tối đa, chỉ biên tập morat, hạn chế can thiệp vào văn bản, trừ những trường hợp nhân danh, địa danh sai một cách hiển nhiên như:

- “Bổn Khoa Khoán Viện” (bản Hương Đạo in năm 1964, khóa V, tr. 63, bản Thành hội Phật giáo TP. HCM in năm 1989, Khóa V, tr. 88) hoặc “Đổi Khao Khoán Viên” (Thành hội Phật giáo TP. HCM in năm 1992, Quyển Nhì, tr. 91), chúng tôi sửa thành “Bổn Quả Khoáng Viên”.

- “Trùng Hương” (bản Hương Đạo in năm 1964, khóa V, tr. 62; bản Thành hội Phật giáo TP. HCM in năm 1989, Khóa V, tr. 88; bản Thành hội Phật giáo TP. HCM in năm 1992, Quyển Nhì, tr. 91), chúng tôi sửa thành “Trình Hương”.

- “Chùa Báo Tự” (bản Hương Đạo in năm 1964, khóa V, tr. 63; bản Thành hội Phật giáo TP. HCM in năm 1989, Khóa V, tr. 88) hay “Chùa Bảo Tự” (bản Thành hội Phật giáo TP. HCM in năm 1992, Quyển Nhì, tr. 91), chúng tôi sửa thành “Chùa Báo Tư”.

- “Đông Sơn” (bản Hương Đạo in năm 1964, khóa V, tr. 147; bản Thành hội Phật giáo TP. HCM in năm 1989, Khóa V, tr. 211-212; bản Thành hội Phật giáo TP. HCM in năm 1992, Quyển Nhì, tr. 208), chúng tôi sửa thành “Động Sơn” v.v..

- Ấn bản này chúng tôi thêm vào phần Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Hoa do môn đồ pháp quyến biên soạn, đặt ở cuối Quyển Ba.

Chúng tôi xin chân thành tri ân hòa thượng Thích Phước Cẩn, Viện chủ Tổ đình Phước Hậu, là đệ tử của hòa thượng Thích Thiện Hoa đã ưng thuận cho chúng tôi tái bản bộ sách này.

Cầu mong việc thực hiện ấn bản lần này mang lại sự lợi lạc cho nhiều người. Mặc dù đã cố gắng gia tâm thực hiện, nhưng bộ sách có dung lượng khá lớn, nên thiếu sót là điều vẫn có thể xảy ra, rất mong nhận được sự góp ý của các bậc cao minh và chư thân hữu gần xa.

Huệ Quang, trọng xuân Tân Sửu, 2021

Khể thủ

Thích Không Hạnh

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác