Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Phật Học Tổng Yếu

Phật Học Tổng Yếu

Kích thước 13 x 18.5 cm

Số trang 94 trang

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Đức Lưu Phương
Đơn giá

Nội dung chính của sách "Phật Học Tổng Yếu" gồm 9 mục chính:

- Những người không học Phật đều là ký sanh trùng

- Nhân quả với thần quyền

- Thiên đường và địa ngục

- Tức Phật tức tâm

- Vô tướng sám hối

- Phật học đại yếu

- Phật học kiết yếu

- Phật học toát yếu

- Phật học từ điển