Phật tổ đạo ảnh - hết hàng

Nguyên tác Đại sư Hư Vân

Dịch giả Ban phiên dịch Huệ Quang

Kích thước 20 x 27.5 cm

Số tập 2 tập

Hình thức bìa Bìa cứng, có hộp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá