Trang chủ Ấn phẩm HT Trí Quang Tăng Già Việt Nam

Tăng Già Việt Nam

Tác giả Trí Quang

Kích thước 14 x 20 cm

Số trang 168 trang

Năm xuất bản 1952

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Hội Việt Nam Phật Giáo
Đơn giá

Cuốn "Tăng già Việt Nam" của Trí Quang, nội dung gồm có sáu phần:

  1. Phần I nói về Tăng già Việt Nam cùng nhiệm vụ của Tăng già Việt Nam đối với nền Phật giáo hiện đại. Nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ ấy, Tăng già Việt Nam, phải biết đến cái nghĩa Tăng già của mình trong lời Phật dạy ở phần II.
  2. Phần III là thành kính tụng lại cuộc đời giác ngộ của Đức Thầy Chỉ Đạo cho Tăng già nghe.
  3. Phần IV là ôn lại đời sáng chói, gương kiểu mẫu của những vị Tăng già mà cá nhân các Ngài không còn phân cương giới, vĩnh viễn làm gương mẫu cho tất cả.
  4. Phần V là ôn lại lịch sử của Phật giáo Việt Nam để Tăng già Việt Nam thấy nguồn gốc của mình, luôn theo đó, chiêm ngưỡng công đức và học lấy kinh nghiệm của Người xưa.
  5. Phần VI cốt làm sống dậy tất cả hình ảnh oanh liệt của Tăng già Việt Nam ở quá khứ.

Sau hết, Tăng già Việt Nam phải thể nào đối với giáo lý, giáo chế và giáo sản để chỉnh lý và thống nhất Phật giáo thì cuộc đời của Thái Hư đại sư quả là một gương mẫu xứng đáng. và với ngần này cũng đủ cho Tăng già Việt Nam tự biết mình là gì và phải làm gì?