Trang chủ Ấn phẩm Hán Nôm Thánh đăng lục - Thành Thái

Thánh đăng lục - Thành Thái

Năm khắc in 1897

Nơi tàng bản Chùa Pháp Vũ

Số quyển 1

Số trang 70 trang đôi

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá