Trang chủ Ấn phẩm Nguyễn Đăng Thục Thế giới thi ca Nguyễn Du

Thế giới thi ca Nguyễn Du

Tác giả Nguyễn Đăng Thục

Kích thước 12.5 x 19 cm

Số trang 390 trang

Năm xuất bản 1971

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Kinh Thi
Đơn giá