Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Tìm hiểu Duy thức học

Tìm hiểu Duy thức học - bộ 2 tập

Tác giả Thích Tâm Giác

Kích thước 14x 20 cm

Số trang 128 trang

Năm xuất bản 1965

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Nha Tuyên Úy Phật Giáo
Đơn giá

Bao sự tranh chấp của con người: thân tôi, nhà tôi, của cải của tôi, trăm nghìn cái chỉ mong muốn đều đắp vào cái tôi cả. Cũng vì thế, mà sinh ra bao sự tranh dành chia rẽ nhau, hằn thù nhau, đâm chém nhau, để gây nên bao cảnh cốt nhục tương tàn, tự cổ chí kim, nhân loại đâm chém nhau cứ tiếp diễn hoài, cũng chỉ tại có cái tôi chưa được thỏa mãn mà phát sinh ra cả.

Nguyên nhân đó, cũng chỉ vì con người chưa hiểu được những vật sở hữu mà cái tôi mong muốn nó, chấp giữ nó, mà cả chính cái thân của cái tôi từ đâu mà phát sinh? rồi kết quả sẽ đi về đâu? đã không biết mà cứ tham lam chấp giữ nó, để rồi gây nên bao tội lỗi oán thù...

Vậy những ai muốn hiểu rõ những vật sở hữu mong muốn của tôi và chính bản thân của cái tôi từ đâu mà ra, hãy xin cố gắng đọc kỹ tập Tìm Hiểu Duy Thức Học này.

Tập này có hai quyển: quyển nhất giảng nghĩa quyển Duy Thức Sơ Học. Quyển hai giảng nghĩa quyển Duy Thức Phương tiện đàm. Quyển này có hai: quyển trên và quyển dưới; Duy thức học có rất nhiều danh từ chuyên môn tựa như môn toán số học.

Vậy ai muốn nghiên cứu Duy Thức học cần phải nhớ danh từ chuyên môn của Duy Thức, ngõ hầu mới tìm hiểu và chứng ngộ được cái bản lĩnh cứu cánh giải thoát của pháp môn Duy Thức (Tập này có thể áp dụng cho chương trình trung học đệ nhị cấp)

Thích Tâm Giác