Trang chủ Ấn phẩm Lê Mạnh Thát Toàn Tập Chân Đạo Chánh Thống

Toàn Tập Chân Đạo Chánh Thống

Tác giả Lê Mạnh Thát

Số trang 734 trang

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Năm xuất bản 2004

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM
Đơn giá

Toàn tập Chân Đạo Chánh Thống là một tập hợp toàn bộ các tác phẩm của thiền sư Chân Đạo Chánh Thống hiện biết, bao gồm bộ Thủy nguyệt tòng sao của truyền bản ba tập cùng bài giảng Tứ niệm xứ đăng ở báo Viên Âm 18 (1935) 26-39 và hai bài thơ cũng đăng ở báo ấy số 26 (1937) 62 và 27 (1937) 52 mà ta không tìm thấy trong bộ Thủy nguyệt tòng sao. Ngoài ra, một số bài có trong truyền bản hai tập, mà không có trong truyền bản ba tập, chúng tôi cũng cho sưu tập lại vào những nơi thích hợp, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng ba bài. Thêm vào đó, chúng tôi công bố luôn 23 bài thơ tứ tuyệt tiếng Việt La tinh hóa do chính thiền sư chép trên sáu trang tập học sinh. Những bài thơ này làm vào khoảng thời gian trước hoặc sau năm 1960. Đây là thời điểm chúng tôi đã theo thiền sư học chữ Hán tại chùa Quy Thiện và đã từng được nghe thiền sư đọc vào những dịp xuân về. Những bài thơ này chưa từng được xuất bản, nên giúp cho người đọc thấy một phần nào thái độ và quan điểm của Thiền sư về một số hoạt động Phật giáo thời mình.

(Trích dẫn từ LỜI TỰA của Lê Mạnh Thát)