Trang chủ Ấn phẩm Từ Điển Tự điển Hán Việt

Tự điển Hán - Việt

Soạn giả Trần Văn Chánh

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Số trang 1416 trang

Năm tái bản 2022

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá

- Khoảng 12.000 mục từ đơn gồm cả cổ Hán ngữ và Hán ngữ hiện đại, được xếp theo 214 bộ thủ truyền thống.
- Chữ Hán được trình bày với dạng phồn thể và giản thể, có ghi cả âm Hán Việt lẫn âm Bắc Kinh, được chuyển nghĩa chính xác bởi gần 200.000 từ ngữ, thành ngữ và thí dụ minh họa.
- Những thí dụ trích từ cổ thư đều có nêu rõ xuất xứ.
- Các từ công cụ - ngữ pháp (hư từ) được giải thích tường tận.
- Có các bảng tra từ tiện dụng xếp theo âm Hán Việt và âm Bắc Kinh.
- Có hai phụ lục: Bảng tra nhanh chữ Hán giản thể - phồn thể/ phồn thể - giản thể và bảng tra chữ Hán ngũ thể.
- Tự điển Hán - Việt là một cuốn tự điển đầy đủ, thích hợp với việc học chữ Hán của người Việt Nam ở mọi trình độ; là sách cần ích cho học sinh, sinh viên, người làm công việc giảng dạy - nghiên cứu - dịch thuật và những người tự học.

Trích Lời nói đầu
Trần Văn Chánh