Trang chủ Ấn phẩm Biên Khảo Tự học tiếng Phạn - Tập 4 (phần 1)

Tự học tiếng Phạn - Tập 4 (phần 1)

Tác giả Lê Tự Hỷ

Kích thước 16 x 24 cm

Số trang 616 trang

Năm tái bản 2020

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá

Tập IV này là tập cuối cùng trong bộ sách Tự học tiếng Phạn của cùng tác giả với các tập I, II in năm 2012 và tập III in năm 2014. Các tập I, II, và III nay đã tái bản vài lần. Với những ai đã có chút căn bản tiếng Phạn thì có thể học theo tập IV này vì những kiến thức cần học được biên soạn trong sách theo tinh thần "tự đầy đủ".
Ngoài các bài tập dịch Phạn-Việt và Việt-Phạn thông thường được cho thì trong mỗi bài học của tập IV, để giúp bạn đọc làm quen với kinh sách Phật giáo Phạn văn, tôi đã thêm phần bài tập là dịch một vài đoạn kinh Kim Cương từ Phạn văn ra Việt văn. Từ vựng và lời giải của phần này được cho trong tập sách kinh Kim Cương Phạn-Việt cũng của tác giả Lê Tự Hỷ được in ra cùng thời gian với tập IV này.
Vì vậy, nếu người học đã học qua hết 4 tập I, II, III, IV này thì đã có một trình độ tiếng Phạn khá vững và cao. Bấy giờ việc đọc và tìm hiểu kinh sách Phật giáo viết bằng tiếng Phạn không còn là việc khó nữa. Và chỉ khi đó mới có thể bàn luận ít nhiều trong việc tìm hiểu thâm sâu về Phật pháp dựa trên nguyên tác Phạn văn.