Tứ phần luật

Hán dịch  Tam tạng Phật đà da xá và Trúc Phật Niệm

Dịch giả Thích Đỗng Minh

Kích thước 16x24 cm

Số trang 2204 trang

Năm xuất bản 2019

Hình thức bìa Bìa cứng, có hộp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá