Trang chủ Ấn phẩm Luật Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao

Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao (Bộ 2 quyển)

Việt dịch Ban dịch thuật Luật tạng Giới Đài Viện Huệ Nghiêm

Số lượng Đủ bộ 2 quyển

Kích thước 16.5 x 24.5 cm

Năm xuất bản 2017

Hình thức bìa Bìa cứng, có hộp

Nhà xuất bản Hồng Đức
Đơn giá


Sở dĩ Phật pháp tồn tại và lưu truyền khắp nơi là nhờ vào Tăng. Hễ nói đến Tăng là nói đến tập thể thanh tịnh, chú trọng tinh thần cộng trụ và hoà hợp, sinh hoạt đúng pháp, mọi việc làm đều y cứ vào những chế định của đức Phật. Những điều này chính là tỳ-ni.

Biển Luật mênh mông, bộ loại rất nhiều, nào là Tát-bà-đa, Ma-ha Tăng-kỳ, Di-sa-tắc, Đàm-vô-đức, Ca-diệp-di,..., lại còn các bộ luận giải thích luật, các kinh nói nhiều về luật như Ngũ bách vấn, Di giáo, Ngũ giới tướng, Thiện kiến,... Mỗi bộ có những kiến giải dị-đồng, điều chương sai biệt, chế-thính khai-già k nhau khiến cho văn từ đầy nhiều, hành sự rối rắm, nếu không diễn giải và tóm lược thì người đọc khó lòng thông đạt. May thay, có đại sư Đạo Tuyên xuất thế. Ngài suốt đời hành trì và hoằng dương yếu chỉ Đàm-vô-đức bộ, lấy luật Tứ phần làm nền tảng lập tông. Ngài được người đời sau tôn là khai tổ của Luật Nam Sơn. Trong 5 trước tác của ngài về Luật học: Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao, Yết-ma sớ, Giới bản sớ, Thập tì-ni nghĩa sao, Tì-kheo-ni nghĩa sao thì bộ Hành sự sao được xem là bộ quan trọng nhất, bởi nội dung của nó hàm súc, văn từ gãy gọn, hành sự dễ thực hiện, lại bao quát, dung thông và dẫn dụng văn nghĩa của các bộ luật kể trên. Đây là bộ sách không thể thiếu đối với những người nghiên cứu và học tập luật Tứ phần.

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác