Trang chủ Ấn phẩm Thư Viện Ảnh Ấn Tuyển Tập Điều Lệ - Quy Tắc - Hiến Chương Phật Giáo Việt Nam

Tuyển Tập Điều Lệ - Quy Tắc - Hiến Chương Phật Giáo Việt Nam

Biên soạn Thư Viện Huệ Quang

Kích thước 16 x 24 cm

Năm xuất bản 2016

Số trang 730 trang

Hình thức bìa Bìa cứng

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá 340,000₫

Để bạn đọc có thêm tư liệu cho việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam, Thư viện Huệ Quang thực hiện TUYỂN TẬP ĐIỀU LỆ - QUY CHẾ - HIẾN CHƯƠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM giai đoạn 1932 - 2000.

Đây là loạt sách về điều lệ, quy chế của các Hội Phật học trong những năm chấn hưng Phật giáo.