Trang chủ Ấn phẩm Báo Chí Tuyển Tập Điều Lệ - Quy Tắc - Hiến Chương Phật Giáo Việt Nam

Tuyển Tập Điều Lệ - Quy Chế - Hiến Chương Phật Giáo Việt Nam

Biên soạn Thư Viện Huệ Quang

Kích thước 16 x 24 cm

Năm xuất bản 2016

Số trang 730 trang

Hình thức bìa Bìa mềm

Nhà xuất bản Huệ Quang
Đơn giá

Để bạn đọc có thêm tư liệu cho việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam, Thư viện Huệ Quang thực hiện TUYỂN TẬP ĐIỀU LỆ - QUY CHẾ - HIẾN CHƯƠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM giai đoạn 1932 - 2000.

Đây là loạt sách về điều lệ, quy chế của các Hội Phật học trong những năm chấn hưng Phật giáo.