Trang chủ Ấn phẩm Hoàn Chỉnh Văn Khuyển Phát Bồ Đề Tâm

Văn Khuyển Phát Bồ Đề Tâm

Tác giả Đại Sư Tỉnh Am

Lược giảng Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số trang 224 trang

Kích thước 14.5 x 20.5 cm

Hình thức bìa Bìa mềm

Năm xuất bản 2006

Nhà xuất bản Vạn Phật Thánh Thành
Đơn giá 55,000₫

Danh từ phát Bồ đề tâm nghe rất quen thuộc đối với những ai đã từng đọc qua kinh sách Phật nhưng rất ít người thật sự hiểu rõ được ý nghĩa của danh từ phát Bồ đề tâm này. Thế nào là phát Bồ đề tâm? Tại sao chúng ta phải phát Bồ đề tâm và nên phát như thế nào?

Để trả lời những câu hỏi trên, ban Phiên dịch Việt ngữ Vạn Phật Thánh Thành xin giới thiệu cùng quý vị quyển "Văn Khuyển Phát Bồ Đề Tâm" của Ngài Thật Hiền tức Đại Sư Tỉnh Am sáng tác và được Hòa thượng Tuyên Hóa lược giảng.

Qua bài "Văn Khuyển Phát Bồ Đề Tâm" Ngài Tỉnh Am đã khẩn cầu thống thiết, khuyên nhắc đại chúng rằng: Bồ đề tâm là chánh nhân thành Phật đạo, nếu quên mất tâm này, dù tu các pháp lành cũng đều là ma nghiệp. Để đáp lời kêu gọi ân cần tha thiết của Ngài, cũng như nhận thức rõ: Bồ đề tâm là yếu tố rất cần thiết cho sự tu hành, chúng ta nên mau phát Bồ đề tâm và lập Bồ Tát nguyện, hầu thoát khỏi sanh tử luân hồi. Do đó, "Văn Khuyển Phát Bồ Đề Tâm" này là một bài học vô cùng quý giá rất đáng cho chúng ta nương theo để tiến tu trên con đường Chánh Đẳng Chánh Giác.

(Trích dẫn trong LỜI TỰA của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành)

CHIA SẺ

Ấn phẩm khác