Trang chủ Ấn phẩm Hải Thượng Y huấn cách ngôn

Y huấn cách ngôn

Tác giả Hải Thượng Lãn Ông

Kích thước 13x19 cm

Số trang 100 trang

Năm xuất bản 1964

Hình thức bìa Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản Y Học và Thể Dục Thể Thao
Đơn giá

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Quyển này là quyển đầu (quyển thủ) trong Bộ Y tông tâm lĩnh do cụ Lê Hữu Trác biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông biên soạn.
Chúng tôi xuất bản nhằm góp phần thực hiện chủ trương thừa kế phát huy di sản quý báu của nền y học dân tộc và cung cấp tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu Đông y.
Nội dung gồm có:
- Y lý thâu nhàn lý ngôn phụ chí:
Do phòng Tu thư huấn luyện Viện nghiên cứu Đông y, cụ Nguyễn Thanh Giản, cụ Tử Siêu và ông Nam Trân cùng dịch.
- Y huấn cách ngôn và y nghiệp thần chương:
Do phòng Tu thư huấn luyện dịch.
Trước đây chúng tôi đã cho xuất bản lẻ tẻ từng tập như: Ấu ấu tu tri, Phụ đạo xán nhiên, Bách gia trân tàng, Ngoại cảm thông trị, Hành giản trân nhu...
Từ nay về sau sẽ xuất bản thứ tự lần lượt từ quyển đầu đến quyển cuối toàn tập bộ Y tông tâm lĩnh, trong mỗi quyển đều có kèm theo bảng thống kê tên từng quyển để các bạn tiện việc theo dõi và sắp xếp.
Sách dịch ra còn nhiều thiếu sót mong các độc giả chỉ giáo thêm cho để việc tái bản được hoàn hảo hơn.

Nhà xuất bản Y học và Thể dục thể thao