<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Duy Thức Học

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
GS. Thạc Đức

Kích thước
13.5 x 20.5 cm

Số trang
122 trang

Năm xuất bản
1953

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản
Phật Học Đường Nam Việt

Duy Thức Học


Tập sách này tóm tắt những bài giảng về "Duy Thức Học" mà thầy Thạc Đức đã giảng tại lớp tam niên trung học của Phật Học Đường Nam Việt.

Nội dung bài giảng gồm có 3 phần:

  1. Đối tượng và phương pháp Duy thức học
  2. Nhu yếu thành lập Duy thức học
  3. Những giải quyêt của Duy thức học

Cuối sách là phần Phụ lục  - Lợi ích của Duy thức học

  1. Phá trừ mê chấp nghiệp báo
  2. Thành lập sinh hoạt giác ngộ Trí tuệ