<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Hán Văn Tinh Túy

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Nhiều tác giả

Dịch giả
Lãng Nhân

Kích thước
15.5 x 20.5 cm

Số trang
388 trang

Năm xuất bản
1965

Hình thức bìa
Bìa mềm

Nhà xuất bản
Nam Chi Tùng Thư

Hán Văn Tinh Túy


"Hán Văn Tinh Túy" của Lãng Nhân do Nam Chi Tùng Thư xuất bản, Kim Lai ấn quán ấn hành, in lần thứ nhất vào năm 1965.

 Đây là tuyển tập những bài Hán văn của các tác giả nổi tiếng như Đỗ Phủ, Lưu Cơ, Đường Bá Hổ...Ở mỗi bài đều có phần giới thiệu về tác giả, dịch nghĩa và chú thích rõ ràng.

Phần PHỤ LỤC nằm ở cuối sách là tập hợp những bài hán văn đã có bản dịch cũ để người đọc tiện bề theo dõi và đối chiếu.