<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Năm Mươi Năm Nhìn Lại

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Nhiều tác giả

Số lượng
Đủ bộ 3 quyển

Kích thước
14.5  20.5 cm

Năm xuất bản
2013

Hình thức bìa
Bìa mềm

Nhà xuất bản
Thiện Tri Thức

Năm Mươi Năm Nhìn Lại

Nửa thế kỷ trước đây, tại miền Nam Việt Nam, một biến cố bi hùng đã làm chao nghiêng lịch sử và trở thành một trong những dấu ấn quan trọng trong dòng sinh mệnh dân tộc vào hạ bán thế kỷ thứ hai mươi. Biến cố đó là sự sụp đổ của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, kéo theo sự phá sản của một sách lược cải đạo ở cấp độ quốc gia của công giáo La Mã tại miền Nam Việt Nam.

Trọn bộ tuyển tập "Năm mươi năm nhìn lại 1963 - 2013" gồm có 122 bài viết của 99 tác giả và 100 lời nhận định về chế độ Ngô Đình Diệm, dù chỉ là một số lượng rất nhỏ trong hàng núi tài liệu cả trong lẫn ngoài nước nhưng có lẽ cũng đủ nhận diện được nguyên nhân, mô tả được bản chất và đánh giá được công tội của chế độ này rồi.

Nội dung các bài viết được phân bố thành 8 chương để dễ truy cứu theo từng chủ đề hơn là theo một cấu trúc trình bày nhất định nào đó. Và vì tuyển tập dài hơn một ngàn sáu trăm trang nên sẽ được chia thành 3 tập, phát hành trong năm 2013 để đánh dấu mốc 50 năm nhìn lại.