<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Phật Giáo Và Nền Văn Hóa Việt Nam

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Thích Mãn Giác

Kích thước
13.3 x 19.7 cm

Số trang
72 trang

Năm xuất bản
1967

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản
Ban Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh

Phật Giáo Và Nền Văn Hóa Việt Nam


"Phật Giáo Và Nền Văn Hóa Việt Nam" bài diễn thuyết của Thích Mãn Giác viết từ năm 1960, do Ban Tu Thư Viện Đại Học Vạn Hạnh ấn hành lần thứ nhất.

Đây là một bài diễn thuyết. Đã lâu lắm rồi, trước ngày đi du học Nhựt Bổn, nó được trình bày tại Giảng đường Đại học Văn Khoa Saigon, do Giáo sư Nguyễn Đăng Thục, hồi ấy là Khoa trưởng, tổ chức.

Bài diễn thuyết này mang đầy đủ tâm trạng bất khuất và lòng tin tưởng mãnh liệt vào Đạo pháp và Dân tộc của Diễn giả, của Thính giả - đa số là Phật tử - trong một thời đã qua.

Hôm nay, đọc nó lại, nếu nó còn có thể làm sống dậy niềm tin tưởng và phấn khởi vô biên vào Đạo Pháp nơi mọi người, đó là một niềm an ủi lớn lao cho Diễn giả.

Xuân Đinh Mùi 1967

(Trích dẫn từ bài viết mở đầu của tác giả)