<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Thiếu Nữ Hoài Xuân Tình Thi

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Vô Danh Thị

Phiên âm và Chú giải
Hoàng Văn Suất

Kích thước
15.8 x 24 cm

Số trang
58 trang

Năm xuất bản
1971

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản
Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa

Thiếu Nữ Hoài Xuân Tình Thi

Quyển "Thiếu Nữ Hoài Xuân Tình Thi" do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa xuất bản năm 1971 nhằm giúp cho những ai muốn khảo cứu mà không có hoàn cảnh đọc trực tiếp nguyên tác đỡ mất thì giờ tìm tòi suy nghĩ mà có thể đọc được tác phẩm mau chóng và chính xác.