<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Nhiều tác giả

Số lượng
Đủ bộ 2 quyển

Kích thước
14.5 x 20.5 cm

Năm xuất bản
2010

Hình thức bìa
Bìa mềm

Nhà xuất bản
California Hoa Kỳ

Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại


"Văn Học Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại" được chia thành 2 tập (tập I và tập II) gồm 3 phần chính: Tổng luận, tác giả - tác phẩm và phụ lục.

Các tác giả từ vần B - M được sắp trong phần I, các tác giả từ vần N - V được sắp trong tập II. Ở mỗi tập đều có đầy đủ mục lục và danh mục tác giả - tác phẩm để quý vị dễ tra cứu.