<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>
Ý Thức Bùng Vỡ

Thông tin Ấn phẩm

Tác giả
Phạm Công Thiện

Kích thước
13.1 x 19.3 cm

Số trang
536 trang

Năm xuất bản
1970

Hình thức bìa
Bìa mềm, có tay gấp

Nhà xuất bản
Phạm Hoàng

Ý Thức Bùng Vỡ


"Ý thức bùng vỡ" của Phạm Công Thiện được Phạm Hoàng xuất bản năm1970 với ý nghĩa "Bước đầu trên con đường triết lý Việt Nam về "CÁI' và "CON".

Nội dung được trải dài trong 19 chương.