Cảm niệm giác linh Hòa thượng

Cảm niệm giác linh Hòa thượng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh (bút hiệu Đồ Khùng) là bậc cao Tăng của Phật giáo Việt Nam đương đại. Suốt cuộc đời ngài hiến dâng cho công tác phiên dịch kinh điển và giáo dục Phật giáo Việt Nam. Đại đức Thích Hoằng Trí- Giáo thọ sư Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang- đã nhiều năm gắn bó và cộng sự với Hòa thượng trong công tác đào tạo. Hòa thượng viên tịch đầu tháng giữa Thu như cây đại thụ Tùng lâm đã bật gốc khỏi mảnh đất Sài thành. Bài “Cảm niệm Giác linh Hòa thượng” của Đại đức Thích Hoằng Trí thể hiện niềm kính tiếc đối với công hạnh của bậc tượng vương vừa dời bước khỏi rừng Thiền.

Nam-mô Sa-bà giáo chủ Sa-la song thọ thị hiện Niết-bàn Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch giác linh Hòa thượng!

Nhà lửa khói un, đèn thiền leo lắt; âm dương đôi ngả, kinh sớm ngừng vang. Tranh vân cẩu tang thương còn đó, bóng hình Thầy dời gót về Tây.Đò tạo hóa sắc không đắp đổi, nẻo luân hồi khứ khứ lai lai.

Nhớ dáng Thầy  xưa: 

Ba ngàn thế giới, lòng từ bi lân mẫn muôn loài; trăm vạn hạnh lành, gương trí tuệ chiếu soi muôn nẻo. Linh đài một tấm hư minh, chí đầu Phật những ngày còn thơ  ấu; thể không nửa điểm chân thường,  mùi đạo vị thấm sâu dòng huyết mạch. Trần ai chẳng dính, tuổi thơ xả vọng quy chơn;  đạm thủy thanh trai,    kiêng hẳn duyên trần thói tục. Chuỗi bồ-đề làm bạn, ê a tiếng kệ lời kinh; tòa kim cang tĩnh tọa, rắp tâm hàng phục ma vương. Nương thuyền bát-nhã, sớm lánh bến mê; khoác áo ca-sa, chóng lên bờ giác. Kinh luật luận sớm tối dùi mài,  bi  trí dũng không ngừng bồi đắp .Đạo học trau dồi kinh sử, nhưng thế học chẳng phú trời xa.Sư phạm chuyên ngành, trường tự thế gian, thời thanh xuân Thầy nhiệt tâm cống hiến; đời tu mô phạm, tùng lâm học viện, tuổi lão nhiêu Thầy huấn đạo Tăng ni. Phước độ người, tuệ hóa người, người phước tuệ bốn phương nhuần thấm; từ vui chúng, bi cứu chúng, chúng từ bi một kiếp tài bồi.Tế Điên hòa thượng, tính khí thất thường,  ẩn hiện đúng thời độ chúng sanh tiêu tan nghiệp chướng; Đồ Khùng dịch giả, chấp bút dị danh, từng con chữ thanh thoát như phượng múa rồng bay. Nét Hán tự đơn phồn, chiếc áo nâu theo bóng thời gian nhuộm bạc, Thầy đứng lớp sớm hôm; học viên nhiều lứa tuổi, căn cơ trình độ bất đồng, lòng nhẫn nại Thầy dắt dìu từng vị. Chốn không môn sớm tối tọa thiền, tuổi cao sức yếu, Thầy không hề giải đãi một hôm; phòng dịch kinh ngày ngày lui tới, mắt mờ lưng mỏi, Thầy chẳng hề xao lãng phút giây. Sách tấn đàn hậu học tu hành, sáng tối luôn trau dồi giới hạnh.

Thế mà giờ đây:

Sáu căn cháy rụi lửa vô thường, đưa năm uẩn quay về thiên cổ; tám thức chuyển mau thành bốn trí, tiễn giác linh thể nhập chân như. Cảnh Tây phương tịnh độ, giác linh Thầy tiêu dao miền an dưỡng; chùa Huệ Quang dấu cũ, bóng hình xưa in mãi chốn tùng lâm.

Giấc say trăm tuổi chiêm bao vắn; sương đượm ba thu nước mắt dài. Chốn thiền đường vắng vẻ trong ngoài, nơi phương trượng quạnh hiu sau trước. Trời xanh há vận hành theo con tạo, để lòng người gạt lệ nếm sầu bi. Trong phút chốc hình hài thành cát bụi, cảnh biệt ly áo não thấm can trường.

Thôi thì:
Thầy về Cực lạc, chúng con ở lại trần gian; trăm đắng ngàn cay, nuốt lệ cho tàn cơn ly biệt. Đạo từ bi bỗng chốc hóa sầu bi; người nhân nghĩa giờ đây xin đáp nghĩa. Nay chùa Huệ Quang,liếp phủ màn vây, chúng con thấy, thấy chăng, thấy hương tàn khói lạnh; mai Bình Hưng Hòa, đài cao lửa cháy, chúng con nhìn, nhìn chăng, nhìn nến tắt đèn lu. Bỗng phút chốc hình hài đà vắng bặt, khiến trăm năm cốt cách luống mơ màng. Gió vô tình thổi lớp ca-sa về cố quận; trăng hữu ý soi tòa sư tử tỏ chân nhân. Tiếc thay một đấng hiền Tăng, gương đức hạnh còn treo nơi dương thế; hận vì kẻ phàm phu hậu học, chưa kế nghiệp Phật Tổ tâm tông.

Chút lời thô bạc, dâng trọn tất lòng. Lời ngắn tình dài, nghiêng mình bái biệt. Nước công đức cành dương vấy khắp, đài liên hoa chín phẩm nở tươi. Cảnh Tây phương gác ngọc lầu son, Giác linh Thầy tiêu dao an dưỡng. Cõi Sa-bà mây mù ngút tỏa, lòng chúng con ở lại vấn vương. Một niệm chí thành, cúi đầu đảnh lễ.

Nam-mô Huệ Quang tu viện Trụ trì thượng Minh hạ Cảnh, húy Chơn Đài hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.

Tp. HồChí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2018

Tỷ-kheo THÍCH HOẰNG TRÍ

Hòa thượng tại Phương trượng chùa Vạn Đức nhân dịp kỷ niệm Hòa thượng Bổn sư Thích Trí Tịnh
Hòa thượng dùng cơm tại Mật Ấn trai – Đà Lạt năm 2016
Hòa thượng thăm mộ Phó bảng NGuyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp năm 2017
Hòa thượng thăm chùa Pháp Thân Thailan năm 2018


Hòa thượng bên bảo tháp của Hòa thượng Bổn sư Thích Trí Tịnh tại chùa Vạn Linh – Núi Cấm – An Giang


Hòa thượng chứng minh đêm Thiền trà tại Vĩnh Minh tự viện – Đức Trọng, Lâm Đồng


Hòa thượng tại Đồng Tháp

Hòa thượng ngồi cùng Hòa thượng Thích Trí Minh

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoThiền môn chánh độ nghi khoa-bản song ngữ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài