Cặp thi họa của thượng tọa Thích Viên Khai treo tại chùa Giác Minh - Tây Sơn, Bình Định

Cặp thi họa của thượng tọa Thích Viên Khai treo tại chùa Giác Minh - Tây Sơn, Bình Định

"Chi lan ở tận núi rừng
Dù không ai đến vẫn thường nở hoa."

"Có hương tự sẽ thơm tràn
Cần chi ra đứng trước làn gió đưa."

                                       Thích Viên Khai

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoHải Thượng Lãn Ông và Y tôn tâm lĩnh

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài