Lễ khai giảng lớp tiếng Phạn căn bản ngày 04/03/2017

Lễ khai giảng lớp tiếng Phạn căn bản ngày 04/03/2017

Buổi học đầu tiên của lớp Tiếng Phạn tại Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang do Thầy Lê Tự Hỷ giảng dạy.

Buổi học diễn ra dưới sự chứng minh của HT.Thích Minh Cảnh

Buổi học thu hút đông đảo các Tăng Ni và Phật tử gần xa đến tham gia

Lớp học diễn ra lúc 14h, phòng học 0.3, vào thứ 7 hàng tuần.

CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài