Một số tác phẩm của Hòa thượng Thích Quảng Độ

Một số tác phẩm của Hòa thượng Thích Quảng Độ


Bộ Phật Quang đại từ điển in tại Đài Loan.

Bộ Phật Quang đại từ điển in tại Việt Nam.

Bộ Phật Quang đại từ điển in tại Việt Nam.

Tác phẩm Thoát vòng tục lụy và Dưới mái chùa hoang do HT. Quảng Độ dịch

Tác phẩm Chiến tranh và bất bạo động do HT. Quảng Độ dịch.

Bộ Nguyên thủy - tiểu thừa - đại thừa Phật giáo tư tưởng luận do Vạn Hạnh và Khuông Việt xuất bản trước 1975.

Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận và Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận tập 2 do Khuông Việt xuất bản.

Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận tập 1 và Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận do Tu thư Vạn Hạnh xuất bản.

Bộ Nguyên thủy - Tiểu thừa - Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận do Thư viện Huệ Quang ảnh ấn năm 2018 theo nguyên bản.

Đại thừa và tiểu thừa PG tư tưởng luận do các NXB khác tái bản.


Nguyên thủy và tiểu thừa PG tư tưởng luận do các NXB khác tái bản.

Kinh Đại phương tiện Phật báo ân và Kinh Mục Liên sám pháp do HT. Quảng Độ dịch.

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoHải Thượng Lãn Ông và Y tôn tâm lĩnh

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài