THÔNG BÁO: DỪNG VIỆC IN ẤN VÀ PHÁT HÀNH BỘ THƠ VĂN LÝ TRẦN

THÔNG BÁO: DỪNG VIỆC IN ẤN VÀ PHÁT HÀNH BỘ THƠ VĂN LÝ TRẦN

TRUNG TÂM DỊCH THUẬT HÁN NÔM HUỆ QUANG

THƯ VIỆN HUỆ QUANG

 

THÔNG BÁO

V/V DỪNG VIỆC IN ẤN VÀ PHÁT HÀNH BỘ THƠ VĂN LÝ TRẦN

 

Được biết trong thời gian tới, bộ Thơ Văn Lý Trần của Viện Văn học sẽ được GS. Nguyễn Huệ Chi và các cộng sự tiến hành đại trùng san với một kế hoạch chi tiết và sự chuẩn bị tư liệu kĩ lưỡng, cho nên chúng tôi quyết định dừng việc phát hành bộ Thơ Văn Lý Trần do Thư viện Huệ Quang ảnh ấn.

Mọi việc in ấn và phát hành bộ Thơ Văn Lý Trần bắt đầu từ hôm nay, ngày 02-04-2019, đều không liên quan đến Thư viện Huệ Quang.

Nay xin thông báo rộng rãi đến bạn đọc để tránh những trường hợp nhân danh Thư viện làm ảnh hưởng đến Thư viện và mối quan hệ với Viện Văn học cũng như các tác giả biên soạn bộ Thơ Văn Lý Trần.

Sài Gòn, 02-04-2019

Tỳ kheo Thích Không Hạnh

(Thư viện trưởng)

CHIA SẺ

Bài viết khác

Bài viết tiếp theoHải Thượng Lãn Ông và Y tôn tâm lĩnh

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài