Tịnh nghiệp văn diễn nghĩa - HT. Bích Liên

Tịnh nghiệp văn diễn nghĩa - HT. Bích Liên

Nguyên tác chữ Nôm chép tay ghi Tịnh Độ Văn Diễn Âm, chép năm Khải Định thứ 6-1921 (bản phục chế của thư viện Huệ Quang ký hiệu HQPĐTS-537) . Nguyên tác chữ Nôm bản khắc in năm Nhâm Tuất-Khải Định thứ 7-1922 ghi Tịnh Nghiệp Văn Diễn Nghĩa. Tác phẩm được phiên âm ra chữ quốc ngữ với nhan đề Tịnh Nghiệp Văn đăng trong Từ Bi Âm số 5, số 6, năm 1932.
Ảnh: Nguyên tác chữ Nôm chép tay Tịnh Độ Văn Diễn Âm và Tịnh Nghiệp Văn (bản phiên âm quốc ngữ) trích trong Từ Bi Âm số 5, số 6, năm 1932.CHIA SẺ

Tưởng niệm Ân Sư

Tưởng niệm Ân Sư

Tra cứu thư mục

Chọn thể loại:

Tặng sách - sách tặng

Tặng sách - sách tặng

Liên kết ngoài

Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài
Liên kết ngoài